Српски | English

Израда докторске дисертације 2 (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације 2 (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: нема

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате истраживања, на којима се заснива Докторска дисертација.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Исход предмета: Исход је савладавање почетних фаза бављења научним радом у геотехници, односно планирања и израде научног пројекта и презентације пројекта

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Практична настава
Израда докторске дисерације обухвата концепт истраживања, предлог одговарајуће методологије истраживања, циљеве и очекиване резултате истраживања, списак литературе (уз препоруку да бар 50% литературе не буде старије од 10 година), као и научни значај и допринос теме истраживања у геотехници и науци уопште. Поред наведеног, израда садржи временски оквир истраживања и планиране резултате предложених истраживања. Израда дисертације се предаје у писаној форми, која одговара стандардима за научно истраживачки рад.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pharmacy discounts site pharmacy discounts
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -