Српски | English

Израда докторске дисертације 1 (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације 1 (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: нема

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате истраживања, на којима се заснива Докторска дисертација.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Исход је савладавање почетних фаза бављења научним радом у геотехници, односно планирања и израде научног пројекта и презентације пројекта

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Практична настава
Израда докторске дисерације обухвата концепт истраживања, предлог одговарајуће методологије истраживања, циљеве и очекиване резултате истраживања, списак литературе (уз препоруку да бар 50% литературе не буде старије од 10 година), као и научни значај и допринос теме истраживања у геотехници и науци уопште. Поред наведеног, израда садржи временски оквир истраживања и планиране резултате предложених истраживања. Израда дисертације се предаје у писаној форми, која одговара стандардима за научно истраживачки рад.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill go levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -