Српски | English

Израда рада за часопис са СЦИ листе

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -DOS)

Назив предмета: Израда рада за часопис са СЦИ листе

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: нема

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, анаизу и синтезу резултата истраживања а који су произашли из докторске дисертације и да их презентира научној јавности.

naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Исход предмета је оспособљавање докторанта за самостално публиковање научних резултата у међународном часопису са рецензијом

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Садржај предмета:

Практична настава
Самостални рад кандидата на анализи и итерпретацији резултата истраживања током израде докторске дисертације

cephalexin xifaxan clomid 100mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -