Српски | English

Стручна пракса (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси

pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области геотехнике

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Практична настава
Упознавање студента са техничким прописима и стандардима у области геотехнике: домаћих – СРПС и страних – Еурокод 7. Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно истраживачким установама које имају акредитоване лабораторије и поседују одговарајуће домаће и међународне сертификате.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Посета и рад у одговарајућим научно-стручним установама, које поседују акредитоване лабораторије као и одређене домаће и стране сертификате из области геотехнике (Институт за Путеве, Саобраћајни Институт ЦИП, Институт за испитивање материјала Србије – ИМС и др.).

hiv prevention open aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
OZI_DR 40
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 25
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
OPO_DR 35
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Додатни услови оцењивања: -