Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки хазарди

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геолошки хазарди

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално и целовито изучавање и процену геолошких хазарда, примену методологије у просторном и урбанистичком планирању, у пројектовању и изградњи објеката

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; Социоекономски апекти природних и геолошких хазарда, Класификација геолошких хазарда; Основни принципи изучавања геолошких хазарда Методе анализе геолошких хазарда; Методе процене геолошких хазарда; Специфичности изучавања геолошких хазарда, Геолошки хазарди и угроженост територије Србије; Примери из праксе; Законска регулатива и пракса

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon,
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
 2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis,
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  cialis coupon site discount drug coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 3. Varnes D.J. 1984. Landslides hazard zonation: a review of principles and practice. Natural Hazards 3. UNESCO Press, Paris. 63 pp
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
 4. Glade T., Anderson M.& Crozier M. (Eds) 2005. Landslide hazard and risk. John Willey & Sons, Ltd. England , February 2005. 824 pp
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena
Усмени испит 10
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Практична настава 20
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 10
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -