Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-15

Кабинет: 232
E-mail: radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика стена 2

Предавачи: проф. др Радојица Лапчевић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о природној напрегнутост стенских маса, прерасподели напона око грађевинских и рударских, подземних и надземних објеката, узроцима настанка, мерењима и контроли подземних притисака.

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Природна напрегнутост стенских маса, дефиниције основних појмова, теоријске основе. 2. Секундарна напонска стања у стенским масама по теорији еластичности и теорији пластичности. 3. Методе мерења примарних и секундарних напона. 4. Резултати мерења напона у стенама. 5. Појам и врсте подземних притисака. 6. Теорије подземних притисака, развој и контрола подземних притисака. 7. Методе теренских испитивања подземних притисака. 8. Стабилност косина у стенама. Стабилност подземних ископа у стенама. 9. Теоријске поставке и технички услови лабораторијских и ин ситу испитивања својстава стена. Екстраполација резултата испитивања на стенски масив. 10. Примена моделских испитивања у механици стена.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Практична настава
Упознавање са мерном опремом и инструментима за мерење примарних и секундарних напона у стенској маси око ископа за објекате. Мерење подземних притисака у циљу праћења развоја и контроле подземних притисака. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема, примери из праксе.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
propranolol pill go levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Б. Кујунџић: Основи механике стена II, Грађевински календар, 1979.
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
 2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  hiv prevention open aids testing at home
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 4. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
 5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
Усмени испит 10
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Практична настава 20
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -