Српски | English

Завршни рад (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни рад (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 12

Услов: положени сви испити на студијском програму за Геотехнику

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts site pharmacy discounts
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално решавање геотехничких проблема у инжењерској пракси

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Успешно укључивање у праксу за самостално или тимско решавање привредних задатака у области геотехнике

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Практична настава
Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области геотехнике. Ментор води кандидата у његовом раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз: избор теме завршног – бечелор рада, формулисање наслова рада, постављање циља предмета рада, инжењерских метода и начина његовог решавања, прилаз проблему, избор начина обраде проблема, прикупљање, обраду анализу и верификацију применом инжењерских метода, коначно обликовање завршног рада. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:Увод, Концепција и методологија истраживања, Врсте и обим истраживања, Резултати истраживања и дискусија, Закључак, Преглед литературе. Сваки завршни рад прати израда графичке документације. Завршни рад подразумева јавну одбрану пред комисијом.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: То је самостални рад кандидата и резултат је координираног рада кандидата и ментора. Рад се брани пред одговарајућом комисијом ѕа одбрану рада.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 80
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
OZI_DR 20
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -