Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања

i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен - са аспекта различитих геолошких дисциплина, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе. 2. Конструкције терена. 3. Планирање - задаци, принципи и методе планирања. 4. Планирање геолошких истраживања - просторно и урбанистичко планирање, грађевинско пројектовање. 5. Сврха израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања. 6. Пројектни задатак, Пројекат инжењерскогеолошких истраживања. 7. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. 8. Општи подаци о пројекту. Подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке карте, фото скице и сл. 9. Графичка документација - израда појединих прилога. 10. Текстуални део - садржај поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања. 11. Текстуални део - садржај поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. 12. Текстуални део - садржај поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања. 13. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања - садржај извештаја. 14. Пројектовање појединих врста истражних радова (бушење, копање, истраживања у бушотини, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања) - када се примењују и који се све подаци могу да добијају њиховом применом, 15. Законска регулатива при пројектовању инжењерскогеолошких истраживања (Закон о рударству и геолошким истраживањима, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине), технички прописи и нормативи.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Практична настава
1. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. 2. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње насеља - израда графичких прилога и текстуалног дела. 3. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње подземних објеката (тунела, склоништа, гаража) - израда графичких прилога и текстуалног дела. 4. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње брана - израда графичких прилога и текстуалног дела. 5. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње мостова - израда графичких прилога и текстуалног дела. 6. Техничка контрола пројекта - израда извештаја.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. 1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања (рукопис предавања)
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
Усмени испит 10
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
Практична настава 30
pill abortion stories natural abortion abortions stories
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Додатни услови оцењивања: -