Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: У току слушања предмета Инжењерска геодинамика

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Циљ предмета: Самосталан рад студената на терену кроз упознавање са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава се обавља у склопу предмета методе инжењерскогеолошких истраживања, принципи инжењерске геологије и инжењерска геодинамика

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Практична настава
Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата, - опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач), - израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена, - израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000. Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања нестабилних подручја; Обрада података постојећих инжењерскогеолошких истраживања; Самостална израда инжењерскогеолошке карте и пресека клизишта на основу теренских записника; Израда теренског дневника и пратећих прилога. За извођење вежбања предвиђене су три показна локалитета у близини Београда-три активна клизишта: Винча (десна обала Дунава), Умка (десна обала Саве) и Карабурма-Партизански пут (десна обала Дунава); клизиште са елементима тецишта - Миријево. Картирање нестабилних косина у чврстим стенским масама-одроњавање; Картирање локалитета Летња позорница у Београду; израда развијеног пресека косине,израда попречних пресека, анализа стабилности картираних потенцијално нестабилних блокова на основу измерених структурних елемената

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

 1. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Извођење практичне наставе у теренским условима

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 80
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Додатни услови оцењивања: -