Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положена Геоморфологија

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање са савремним геодинамичким процесима, њиховим условима настанка, механизмом и динамичким карактеристикама, методама истраживања и методама санације

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално пројектовање и извођење истраживања савремених геодинамичких процеса, као и за израду Елабората о геотехничким условима санације

cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геодинамике, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Ендогени и егзогени савремени геодиманички процеси и њихови односи. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија, бујична ерозија – карактерстике процеса и творевине, методе истраживања и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и класификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања, методе истраживања; Методе санације. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, методе истраживања и методе санације.Одроњавање, карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, Методе истраживања; Методе санације. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, методе санације. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. Аболмасов Б. Предавања из инжењерске геодинамике 1-10., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs
  propranolol pill go levaquin 500mg
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  propranolol pill go levaquin 500mg
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 3. Schuster R.L. & Krizek R.J. (eds) Landslides: Analaysis and Control. Transportation Research Board Special Report 176. National Academy of Science USA, Washington DC.
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
 4. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика, Скрипта, Рударско-геолошки факултет Београд, Београд, 2003.
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Усмени испит 10
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
why men cheat how women cheat dating for married people
kaltens sex stories go free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Практична настава 25
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
Колоквијуми 10
why men cheat how women cheat dating for married people
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Додатни услови оцењивања: -