Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Методе инжењерскогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе инжењерскогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну примену различитих метода истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, заштите животне средине и изградње различитих врста објеката.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена. 2. Инжењерскогеолошке прогнозе и модели. 3. Инжењерскогеолошко картирање терена.4.Врсте инжењерскогеолошких карата. 5. Геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена. 6. Истражна копања – врсте, услови извођења и примена. 7. Истражно бушење и испитивања на језгру истражних бушотина. 8. Испитивања у истражним бушотинама: опити наливања и црпења и утискивања воде под притиском (VDP) и осматрање режима подземних вода. 9. Геофизички каротаж бушотина – начин извођења, област примене анализа и интерпретација резултата. 10. Геотехничка испитивања: пресиометарски опит, пенетрациони опит и опит крилном сондом - начин извођења, области примене, анализа и интерпретација резултата. 11. Геотехничка испитивања: испитивање деформационих својстава, механичких чврстоћа и напонског стања. 12. Геофизичка испитивања – врсте, области примене анализа и интерпретација резултата. 13. Узимање узорака и лабораторијска испитивања. 14. Геотехнички мониторинг геолошких и инжењерскогеолошких процеса. 15. Статистичке методе обраде података инжењерскогеолошких истраживања.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Практична настава
1. Анализа и интерпретација садржаја инжењерскогеолошке карте. 2. Израда геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена. 3. Анализа инжењерскогеолошких чинилаца за потребе Генералног урбанистичког плана. 4. Инжењерскогеолошко картирање језгра истражног бушења. 5. Анализа и интерпретација резултата статичке и динамичке пенетрације. 6. Анализа и интерпретација резултата сеизмичких и геоелектричних испитивања. 7. Опит црпљења и опит VDP-a – начин извођења, анализа и интерпретација резултата испитивања.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Литература:

 1. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитет у Београду, Грађевински факултет 1977.
  hiv prevention site aids testing at home
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  kaltens sex stories go free sex stories
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
 2. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
 3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  pill abortion stories read abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 5. Јевремовић, Д.: Методе инжењерскогеолошких истраживања, Београд, 2009 (припремљено за штампу).
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
Усмени испит 10
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
Практична настава 30
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Додатни услови оцењивања: -