Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Принципи инжењерске геологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Принципи инжењерске геологије

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама инжењерске геологије и геотехнике, стицање основних знања и принципа инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално сагледавање и примену основних сазнања о терену као природној – геолошкој конструкцији као и о интеракцији геолошке средине и инжењерске делатности

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, Инжењерска геологија и геотехника 2. Основна својства и стања стенских маса и терена битна са инжењерскогеолошког гледишта, Основна својства терена као природне конструкције, Основна својства стенских маса, Зависност својстава од размере посматрања,ефекат размере; 3. Основни аспекти изучавања терена у геотехници: Терен као природна средина, као радна средина, као лежиште грађевинских материјала, као део животне средине, класификације и поделе; 5. Основни принципи геотехничких истраживања; 6. Процедура геотехничких истраживања; 7. Истражни простор у геотехници, основни појмови и дефиниције; 8. Основни принципи избора узорака и опитних места; 9. Принципи екстраполације резултата истраживања са узорака/опитних места на терен; 10. Интеракција геолошке средине и инжењерске делатности, Основни модели интеракције; 11. Основни принципи побољшања својстава стенских маса 12. Основни принципи инжењерскогеолошког зонирања и геотехничког моделирања, квазихомогене зоне и категорије

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. Павловић Н., Локин П. Принципи инжењерске геологије, Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.
  hiv prevention site aids testing at home
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Принципи инжењерске геологије, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
 3. Васић М. Инжењерска геологија. С-принт, Нови Сад, 2001.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupon site discount drug coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
 4. Јевремовић Д. Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
 5. Аболмасов Б. Предавања из принципа инжењерске геологије 1-12., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  propranolol pill go levaquin 500mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

why men cheat how women cheat dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy app free sms spy app
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Усмени испит 10
hiv prevention site aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 25
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 10
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarenplast voltarene

Додатни услови оцењивања: -