Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Детерминација палеострес тензора

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Детерминација палеострес тензора

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Усвајање савременог метода статистичке обраде и анализе дисјунктиних структурних облика. Упознавање математичко-статистичког поступка и геолошког смисла добијених резултата.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да на терену прикупи податке о просторном положају и кинематици раседа, ресдених зона или зона смицања, затим о релативним временским односима интермитентних кретања по тим дисконтинуитетима, као и да те податке на адекватан начин интерпретира током кабинетских радова.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам палеостреса. Детерминација стрес тензора. Девијаторски део тензора. Директно теренско прикупљање података. Критеријуми за квалитетно и поуздано прикупљање података. Поступци индиректног прикупљања података. Статистика у структурној геологији. Стандарни методи – предности и недостаци. Андерсонов метод. Хипотеза Wallace-Bott. Метод правилних диедара (right dihedra metod). Математички основ за детерминацију стрес тензора. Претпоставке за стрес инверзију. Директан поступак. Итеративни поступак. Угао између реалних и теоријских трагова кретања. Утврђивање палеостреса и интерпретација добијених података. Примери.

hiv prevention open aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Практична настава
Припрема за теренске послове. Прикупљање података. Обрада и анализа података. Упознавање са радом у специјализованим софтверим за обраду података My Fault, Tectonics FP. Анализа и интерпретација структурних података прикупљених за потребе израде докторке тезе.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

 1. Angelier, J. 1994:Fault slip analysis and palaeostress reconstruction (Ch. 4). Pergamon Press, Oxford, 53-100, UK.
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 2. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  hiv prevention open aids testing at home
  kaltens sex stories go free sex stories
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Ramsay Ј. G., Huber., 1986-2000: The Techniques of Modern Structural Geology, Vol 1,2&3. Academic Press Limited. London.
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, прикупљању и класификација података на терену, кабинетски рад на систематизацији података, семинарски радови...

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
Практична настава 20
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox spc vermox cena
Семинари 20
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Додатни услови оцењивања: -