Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Тектоника-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, проф. др Наташа Герзина Спајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са природом и пореклом глобалних тектонских система и њиховим спечифичним структурно-формационим садржајима, еволуцијом тектонских система у ширем окружењу и утицајима глобалних тектонских процеса на развој тектонских садржаја на просторима Србије.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
pill abortion stories read abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Стицање теоријских знања о глобалним тектонским процесима и њиховим утицајима на тектонску еволуцију подручја Европе.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Европска литосфера: својства и кинематски и динамички модели . Савремени тектонски процеси у окружењу. Геодинамика медитеранског подручја. Улога субдукционе динамике на регионална кретања сегмената литосфере. Субдукција и развој басенских домена. Модели континенталне колизије. Офиолити и офиолитски меланж - тектонски значај. Тектонска контрола магматогено-метаморфних процеса. Континентални рифтни системи: еволуција, структуре, тектоника. Ексхумациони процеси и њихов значај у тектонском моделовању.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Анализа практичних проблема који кореспондирају са темом докторске дисертације, дискусија о значају податак и инкорпорирање резултата истраживања у тектонске моделе.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

 1. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
 2. Pluijm, B. and Marshak, S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics. WW Norton & Company.
  pill abortion stories read abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
 3. Lallemand, S. and Funiciello, F., (Editors), 2009. Subduction Zone: Geodynamics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 4. Geer, D. G. and Stephenson, A., 2006. European Lithosphere Dynamics. Geological Society Memoir No. 32. The Geological Society London.
  hiv prevention site aids testing at home
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 5. Park, R.G., 1988. Geological Structures and Moving Plates, Blackie Academic & Professional, Glasgow.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis coupon site discount drug coupon
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30
prescription discounts cards read prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Додатни услови оцењивања: -