Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет: 215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање са различитим генетским типовима квартарних творевина на подручју Србије.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Јасно дефинисање литолошко-палеонтолошких карактеристика сваке генетске категорије квартaрних наслага и могућност њихове корелације са околним просторима.

hiv prevention site aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеонтолошка обележја квартарне периоде на подручју Србије. Методе истраживања квартарних творевина. Типови квартарних наслага. Утицај климатских фактора, физичко-географских услова и тектонских покрета на разноликост квартарних творевна на подручју Србије. Квартарне творевине Србије и околних простора (глацијалне, речне, еолске, пећинске...). Доња граница квартара на простору Србије и однос према старијим творевинама. Квартарне наслаге Панонске и перипанонске области. Могућности и проблеми корелације квартарних творевина на подручју панонске области и речних долинских система средишње и јужне Србије.

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
 2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. РАКИЋ М., 1976: Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве (са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену).– Расправе Завода за геол. и геоф. истр., 18, 49–67, Београд.
  why men cheat how women cheat dating for married people
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
 4. РАКИЋ, М., СИМОНОВИЋ, С. & СТЕЈИЋ, П. (1998): Седиментациони циклуси у плиоцену и квартару ЈИ делова Панонског басена са освртом на проблем доње границе плеистоцена. XИИИ Конгрес геолога Југославије, Регионална геологија, стратиграфија и палеонтологија 2,
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 5. NENADIĆ, D., GAUDENYI, T., BOGIĆEVIĆ K. & GULAN, Z. 2011: The lower boundary of Quaternary in the area of the southeastern Srem (north Serbia).- Bulletin of the Natural History Museum, 4:23-36, Beograd.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
pharmacy discounts read pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Семинари 20
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -