Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет: 719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија земљишта

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Геохемија земљишта

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са геохемијским процесима при површинском распадању примарних стенских маса и природних органских материјала, начинима формирања различитих типова земљишта с посебним освртом на пољопривредна земљишта, контамитанте, ремедијацију

cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Овладавање геохемијским принципима и оспособљавање за тумачење природе и значаја земљишта у екосистемима и за људско друштво.

viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод. 2. Геохемијски принципи површинског распадања стена, минерала и органске материје. 3.Земљишта као природни системи; Физичке и хемијске карактеристике земљишта; функција земљишта у екосистемима; формирање земљишта из матичног материјала, површинко распадање и еволуција профила земљишта. 4. Класификација земљишта, архитектура, структура и густина, формирање земљишних агрегата. 5.Средине формирања земљишта: инфилтрација и перколација воде, евапорација; аерација, оксидо-редукциони потенцијал, еколошки ефекти аерације, 6. Температура и њен утицај, апсорпција, термална својства земљишта.7. Минералогија и геохемија земљишта, колоиди и минерали глина, адсорпција катјона и анјона, реакције катјонске и анјонске измене и сорпција органске материје. 8. Киселост и базност, pH и Eh, формирање соли, мерење салинитета и његов утицај на развој биљака. 9. Нутрициенти и полутанти (тешки метали), органски загађивачи.10. Ефект глобалног загревања (зелене баште). 11. Анализа макро- и микроелемена:стене, земљишта, воде, атмосфера, живи свет. 12. Природна и вештачка радиоактивност. 13. Техногена миграција елемената. 14. Оцена загађења земљишта. 15. Геохемијско моделовање.

cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Практична настава
Гранулометријска анализа, густина и порозност земљишта. Вода и влага, pH и салинитет, Микроскопска и рентгенска анализа земљшта. Мерење капацитета катјонске размене. Примери из наше и светске литературе

hiv prevention site aids testing at home
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Литература:

 1. Soils and Sediments: Mineralogy and Geochemistry, 2011.(Ed. Paquet, H.& Clauer, N.), Springer, ISBN-10: 3642644430 ISBN-13: 978-3642644436, 389pp
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
 2. Fergusson J. E. (1990): The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Pergamon Press
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
 3. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1984): Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
 4. Treatise on Geochemistry,Vol. 5, Surface and Ground Water, Weathering, and Soils (Edit. J.I. Drever), Elsevier, 2004.
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 5. Jović V., Jovanović L. (2004): Geohemijske osnove ekološkog menadžmenta. Monografija, Ecologica, Beograd, 216 str
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
Практична настава 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
Колоквијуми 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
Семинари 30
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -