Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Геолошког картирања

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Регионална геологија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Геолошког картирања

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са практичним теренским радом у геолошки сложеним теренима и примена методологије геолошког картирања седиментних, магматских, метаморфних стена и тектонски сложених комплекса.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Подизање на виши ниво практичних знања од значаја за геолошко картирање тектонски сложених терена и геолошко картирање подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена. Оспособљеност за израду геолошких карата са пратећим текстуално-графичким објашњењима.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава
Екипно картирање школског полигона (око 50 км2) под руководством наставника. Практична обука студената у оријентацији на терену.Прелажење терена, осматрање и документовање опсервација. Теренски дневник: садржај и начин приказа опсервираних података. Практична употреба теренског аквизиционог система. Документациона карта. Издвајање картираних јединица различитог ранга. Израда радне верзије геолошке карте. Израда финалне геолошке карте за подручје полигона. Конструкција пратеће геолошке графике. Израда тумача за подручје картираног полигона. Израда геолошке графика: геолошке карте, ваноквирног садржаја и графике садржане у елаборату. Одбрана геолошке карте и пратећег тумача.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis

Практична настава
Практичан рад са геолошким компасом, оријентација у теренским условима, практична примена методике геолошког картирања, докуметовање опажања, конструкција геолошке графике и писање елабората о резултатима истраживања геолошке грађе картираног подручја.

why men cheat how women cheat dating for married people
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
 2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта РГФ-а, Београд.
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама, презентације у теренским условима и практична објашњења начина решења одређених проблема током кабинетског рада, консултације и дискусије о практичним проблемима интерпретације геолошке грађе картираног подручја, дискусије начина текстуалног приказа геолошке грађе истраживаног полигона.

prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 50
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -