Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет: 728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Средине стварања магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Средине стварања магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним карактеристикама геотектонских средина образовања магматских и метаморфних стена, старости и петрогенезе магматских и метаморфних формација Србије и суседних области.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Оспособљавање за истраживање порекла и старости магматских и метаморфних провинција у Србији у оквиру пројеката и самосталну интерпретацију података о магматским и метаморфним комплексима, као и за формулисање геодинамичких хипотеза о њиховој генези. Способност за јасно изражавање и приказ стеченог знања и припремљеност за даље академско образовање на докторским студијама.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у проучавање средина стварања магматских и метаморфних стена. Активне средине стварања стена: средњооекански гребени, субдукционе зоне, интраокеански и интраконтинентални простори и асоцијације магматских и метаморфних стена. Увод у геологију Балканског полуострва и приказ основних одлика магматских и метаморфних формација. Палеозојске и пре-палеозојске магматске и метаморфне формације. Мезозојске магматске и метаморфне формације. Кенозојске магматске и метаморфне формације.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Практична настава
Коришћење литературе о магматским и метаморфним формацијама. Појединачно постављање петрогенетскх и геодинамичких проблема реалних простора и групна дискусија о отвореним питањима и могућностима њихвог решавања. Самостална израда семинара и приказ семинарских радова. Дискусија о приказаним семинарским радовима.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

 1. 1. М.G. Best (2002): Igneous and metamorphic petrology, Blackwell Publishing, p. 756.
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
 2. 2. М. Wilson (1989): Igneous petrogenesis, London, Unwin Hyman, Boston Sydney Wellington.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  kaltens sex stories go free sex stories
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. 3. B.J. Skinner, S.C. Porter (1995): The dynamic Earth, John Wiley and Sons, Inc.
  why men cheat how women cheat dating for married people
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Консултације.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Семинари 30
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -