Српски | English

Научно истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS), Геотехника (X семестар -DAS), Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Циљ предмета: Упознавање са научним начином мишљења и основним карактеристикама научноистраживачког рада уопште. Стицање одговарајућих знања и компетенција које су неопходне за успешно планирање и извођење научних и стручних истраживања, као и за квалитетан приказ добијених резултата.

walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета: Очекивано је да студенти стекну теоријско знање о примени научног метода и практичне вештине потребне за извођење научног истраживања. Студенти ће бити оспособљени за: а) креирање предлога научноистраживачких пројеката у оквиру домаћих и међународних програма, б) планирање, координисање и непосредно извођење научних истраживања (самостално и као учесник истраживачког тима), и в) квалитетно обављање различитих видова вербалне и писане комуникације у научним истраживањима (писање научних радова, припрема усмених саопштења и постера за научне скупове, припрема за конкурс и интервју и друго). Очекује се да студенти кроз овај предмет развију осећај о потреби за континуирано учење и развој каријере током целог живота.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у научни начин мишљења. Дизајнирање научног истраживања: дефинисање проблема, припрема ресурса, прикупљање постојећих информација, формулисање радне хипотезе, план испитивања и одабир метода, добијање података, анализа и интерпретација, закључивање и презентација резултата. Увод у припрему предлога пројеката. Основе пројект менаџмента. Вештина писања научних радова и усмене презентације научних резултата. Најважнији аспекти научног усавршавања и континуираног развоја каријере.

why men cheat how women cheat dating for married people
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Практична настава
Дискусија конкретних предлога пројекта и добијених рецензија (позитивних и негативних). Самостално дизајнирање предлога пројекта од стране групе студената, презентација и дискусија. Дискусија одабраним научним радовима. Рад на припреми усмене презентације, извођење и коментари. Припрема за интервју.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

 1. V. Booth (1985): Communicating in Science. Writing and Speaking. C. Univ. Press, New York.
  why men cheat how women cheat dating for married people
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Симулација интервјуа (наставник-студент и студент-студент).

proscar online uk proscar online uk proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
Усмени испит 0
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
propranolol pill go levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 10
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards link viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
Колоквијуми 0
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
Семинари 30
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -