Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет: 218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Методе стратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе стратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање појединим стратиграфским методама и обученост за рад на конкретним задацима у геолошким организацијама али и даљем усавршавању

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Исход предмета: Спознаја о класичним и савременим стратиграфских методама које се користе у научним и стручним пројектима

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Класичне методе: Литостратиграфија. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси. Биостратиграфија, категорије и типови биoзона. Савремене методе: Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали, секвенце и секције. Секвенциона стратиграфија, дефиниције секвенци, систем трактова и граничних површи. Промене нивоа мора. Циклостратиграфија, циклуси, Миланковићеви орбиталних параметри. Климатски параметри и астрономски стандарди. Хемостратиграфија, стабилни изотопи угљеника, стронцијума и кисеоника. Стратиграфија „догађаја“. Нестабилни изотопи и низови. Метода радиоактивног угљеника. Магнетостратиграфија, Земљино магнетно поље. Реманентни магнетизам, миграције и ротације Земљиних магнетних полова. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Практична настава
Пројекције и илустрације везане за поједине наставне јединице. Теренске вежбе. Посета референтним геолошко-геофизичким установама (НИС, Геомагнетни завод, итд.) . Самостални истраживачки рад.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon

Литература:

 1. Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S.,1991. Principles of Stratigraphical Analysis. Blackwell Scietific Publication, Oxford-London, 512 pp.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
 2. Emery, D. & Myers, K.J. (eds), 2001. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 297pp
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
 3. Faure, G., 1986. Principles of Isotope Geology. John Wiley & Sons, Singapore, 588pgs
  hiv prevention site aids testing at home
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 4. Boggs, S. Jr., 2010: Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 661 pgs
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupon site discount drug coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  vermox prodej vermox spc vermox cena
 5. Miall, A. D., 1999. Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer-Verlag, Toronto, 596 s.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде (на РГФ-у или у тим институцијама) или из иностранства.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 20
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cephalexin xifaxan clomid 100mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
OPO_DR 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -