Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик II

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)
 1. Volcanic Eruptions
 2. Earthquakes
 3. Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning
 4. Igneous rocks and their classification
 5. Structure :Gerund
 6. Nominal Compounds
 7. Metamorphism
 8. Modal Verbs
 9. Exploration
 10. »One» as impersonal pronoun
 11. Geological Setting of the Mineralized Areas
 12. Cleft sentences
 13. Bor Deposits
 14. Majdanpek
 15. Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixes
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  Препоручена литература:
 3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman
  Граматике
 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
 5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 10
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
писмени испит
колоквијум-и 20
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: