Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент подземних водних ресурса

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент подземних водних ресурса

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области менаџмента пројеката и објеката подземних вода

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и стварање предуслова за рационално управљање водним ресурсима у складу са принципима одрживог развоја

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories go free sex stories
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Појам и дефиниција менаџмента, 2. Историјски развој менаџмента, 3. Менаџмент људских ресурса (Личност и есенцијална умећа менаџера; Управљање људским ресурсима), 4. Функције менаџмента - планирање, организовање, вођење, контрола (Међународни стандарди квалитета) 5. Стратегијски менаџмент (Развој мисије и стратегије) 6.Оперативни менаџмент, 7. Менаџмент пројекта (Значај и фазе пројект менаџмента, студије могућности и изводљивости; Распоређивање по пројекту - програмирање; Контрола пројекта; пројектни тим), 8. Животна средина и одрживи развој (Менаџмент животне средине, Индикатори и последице непоштовања принципа одрживог развоја, Законска регулатива у области заштите животне средине), 9. Водни ресурси- могућности коришћења и ограничења (Фактори одлучивања при коришћењу воде; Управљачки модели и алати који помажу доношењу одлука; Међународне и међуграничне воде, Водно право, Европски прописи о водама - Оквирна европска директива о водама, Законска регулатива у области вода у Србији), 10. Одрживи развој и подземне воде (Укупни и расположиви подземни водни ресурси - функција водопривредних ограничења; Надексплоатација и њене последице; Критеријуми одрживог коришћења подземних вода; Конфликти коришћења вода и могућа решења сукоба, Климатске промене и водни ресурси). 11. Основи за менаџмент ПВР (Стратешки оквир за менаџмент ПВР, Вода као социјална и економска категорија, Начела менаџмента водних ресурса, Пренос овлашћења - удружења корисника воде и концесије, Значај сталних истраживања и мониторинга и заштите ПВР), 12. Ка одрживој експлоатацији подземних вода у Србији - стање и перспективе.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Литература:

 1. Стевановић З, 2011: Менаџмент подземних водних ресурса, уџбеник, РГФ, Београд
  hiv prevention site aids testing at home
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
 2. Schermerhorn J R.: Management, 7th ed. John Wiley & sons, NY
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
 3. Bartol K. M. & Martin D. C., 1998: Principles of management. McGraw Hill. pp. 779
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 4. Petrović M., 2007: Menadžment - principi i funkcije. Beograd. pp. 289
  hiv prevention site aids testing at home
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 5. Heizer J, Render B, 2004: Operational Management, 7th ed., Pearson Edu.Intern., Prentice Hall
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара (пројекта) који студенти самостално припремају и бране на одабрану тему која ће бити предмет њиховог завршног рада на мастер студијама

walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Практична настава 15
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
Колоквијуми 20
hiv prevention open aids testing at home
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -