Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 242
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса-заштита подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса-заштита подземних вода

Предавачи: доц. др Владимир Живановић, проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 4 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -