Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермална енергија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотермална енергија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Увођење студената у тематику коришћења обновљивих извора енергије у концепту повећања енергетске ефикасности и супституције фосилних горива обновљивим изворима енергије у XXI веку. Упознавање са основним појмовима и развојем истраживања геотермалне топлоте и њених ресурса, физичким, односно термодинамичким основама преноса геотермалне топлоте у земљиној кори. Овладавање једноставним методама прорачуна садржаја и преноса геотермалне топлоте у деловима земљине коре, нарочито у хидрогеолошким колекторима и појавама и утицајима појединих геолошких и хидрогеолошких параметара на пренос геотермалне топлоте. Упознавање са могућностима коришћења субгеотермалних ресурса и начинима употребе топлотних пумпи.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Исход предмета: Oбразовни допринос:развијање индуктивног размишљања код сагледавања узрочно-последичне везе између основних закона термодинамике и геолошког састава земљине коре,њихове примене на једноставне комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања у геотермалне сврхе, формирање прогнозног хидрогеотермалног модела терена као и интерпретација вредности геотермалног топлотног и температурног поља, односно оспособљавање студената самосталном закључивању при анализи геотермалних података у склопу са осталим геолошким и хидрогеолошким подацима.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност, Политика ЕУ 20-20-20, Дефиниција основних појмова из геотермологије, Унутрашњи састав и структура Земље, Геотермалне појаве, Физички основи геотермологије, Топлотно-физичке карактеристике минерала и стена, Геотермално поље Земље, Геотермални модел Земље, Геотермометри, Геотермални системи, Субгеотермална енергија, Топлотне пумпе, Могућности коришћења геотермалне енергије за производњу топлотне и електричне енергије, Стање коришћења обновљивих извора енергије и геотермалне енергије у Србији и свету.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Миленић Д., Врањеш А.:Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,научна монографија,РГФ, ( у штампи)
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
 2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 3. Миленић Д., и др.: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских ресурса у Републици Србији, поглавље у монографији, РГФ,2011
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера примене теоретских знања при изучавању топлотног и температурног поља Земље, упознавање са геотермалним појавама Србије, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и усвојеног знања претходног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење литературе. Све обавезе се завршавају на часу,осим додатног учења.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
Практична настава 10
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
Колоквијуми 20
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Семинари 10
i cheat on my husband link cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -