Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава - Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава - Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима: орјентацијa у простору, прикупљању и ажурирању релевантних хидрогеолошких и др. података, избор маршута и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Практична примена основних принципа израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Овладавање основним принципима хидрогеолошког картирања, мерења и ажурирања хидрогеолошких података као и практичне израде хидрогеолошких карата са пратећим документацијоним материјалом.

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin xifaxan clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Оријентација у простору, мере безбедности на терену, опрема-инструменти и мерење. Оцена валидности података и грешке у мерењу. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Коришћење основних докумената при хидрогеолошком картирању - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Упознавање са подлогама за израду ХГ карата, прелиминарна и радна карта, стуб, профили, тумач и финална карта.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cephalexin xifaxan clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Практична настава
Успостављање осматрачке мреже, непосредно картирање терена избор маршрута, обрада података, израда катастра водних објеката и појава. Практична примена теренских и кабинетских метода. Оријентација и мерење.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. W.F. Struckmeier, J.Margat 1995: Hydrogeological maps: a guide and a standard legend, International Association of Hydrogeologists, International contributions to hydrogeology; Vol. 17, Hannover: Heise, ISBN 3-922705-98-7
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
 3. K. Hiscoock, 2005: Hydrogeology, Principles and Practice, ISBN: 978-0-632-05763-4, Blackwell Publishing Science Ltd.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
 4. JW Barnes, RJ Lisle 2004: Basic Geological Mapping, John Wiley & Sons Ltd. ISBN 0-470-84986
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: Усмено излагање базирано на припремљеним презентацијама наставних јединица. Вежбе: извођење теренске наставе, директним мерењем и прикупљањем података о спроведеном хидлрогеолошком картирању, као и припрема радне и финалне верзије хидрогеолошке карте и тумача. Континуална провера знања током извођења теренске наставе. Наставне обавезе се завршавају током спровођења теренске наставе како на терену тако и кабинетски на часовима.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
propranolol pill go levaquin 500mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Усмени испит 10
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
propranolol pill go levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Практична настава 40
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Додатни услови оцењивања: -