Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима у хидрогеолошком картирању: коришћење и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Упознавање са врстама и типовима хидрогеолошких карата (прегледна, детаљна, основна и наменска), принципима израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Оспособљеност студената за израду хидрогеолошких карата основних и наменских, различитог степена сложености, као и интерпретација хидрогеолошких профила и пратећег текстуалног дела карте - тумача. Упознавње са основним принципима и савременим начинима интерпетације хидрогеолошких података у ГИС окружењу.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: основни елементи картографије, сврха и циљ израде хидрогеолошких карата. Основни принципи израде ХГ карата, подела ХГ карата по различитим критеријумима. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Основе за израду ХГ карата: базични документи за израду хидрогеолошких карата - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Картографска презентација и избор размере. Основни елементи хидрогеолошке карте и садржај, типови и класификација хидрогеолошких карата - Основне и наменске-специјалне карте. Израда радне и финалне хидрогеолошке карте, профила, стуба и пратеће документације. Интерпретација хидрогеолошких карата у CAD i GIS окружењу. Стандардна легенда хидрогеолошке карте - увод, тематска и просторна интерпретација литостратиграфских, хидрометеоролошких и др података, интерпретација хидрогеолошких података и њихова карактеризација.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Практична настава
Кроз различите задатке, студенти се упознају са основним принципима хидрогеолошког картирања и израде основне хидрогеолошке карте, као и наменских карата. Вежбе су конципиране поступним увођењем студената у преко основних елемената картографије, избора пројекције, анализе основних - полазних документационих материјала при хидрогеолошком картирању, припремним кабинетским радовима и упознавањем са практичним радом на терену, избору маршута у хидрогеолошком картирању и др. Посебна пажња је посвећена интерпретацији хидрогеолошких података, као и њиховој карактеризацији. Финални део обуке студената представља њихово оспособљавање за формирање хидрогеолошке карте са пратећом документацијом у аналогном облику, као и стицање основа израде хидрогеолошких карата у дигиталном облику у CAD и GIS окружењу.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill go levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 2. W.F. Struckmeier, J.Margat 1995: Hydrogeological maps: a guide and a standard legend, International Association of Hydrogeologists, International contributions to hydrogeology; Vol. 17, Hannover: Heise, ISBN 3-922705-98-7
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 3. K. Hiscoock, 2005: Hydrogeology, Principles and Practice, ISBN: 978-0-632-05763-4, Blackwell Publishing Science Ltd.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  propranolol pill go levaquin 500mg
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: Усмено излагање базирано на припремљеним презентацијама наставних јединица. Вежбе: Мануелна или дигитална обрада задатих графичких и рачунских проблема. Континуална провера знања из претходно пређеног градива. Наставне обавезе се завршавају на часовима, осим припрема семинара и додатног учења за колоквијуме и испите.

i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Усмени испит 25
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
Практична настава 15
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 20
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 5
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -