Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Водоснадбевање подземним водама

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Водоснадбевање подземним водама

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области истраживања и коришћења подземних вода у водоснабдевању становништва и индустрије.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и развијање смисла за практичан инжењерски приступ анализи стања, могућности и на крају решавања проблема уз избор најповољнијих варијанти и техничких решења у водоснабдевању.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат водоснабдевања. Водни ресурси и критеријуми за избор решења – улога и значај подземних вода. Потребе у води, специфична потрошња, губици, светска искуства. Лежишта подземних вода – класификације, карактеризација и специфичности истраживања. Техничка решења водоснабдевања, објекти захвата у различитим лежиштима. Основи регулације издани за поправку режима. Вештачка инфилтрација, објекти и одржавање система, предности и недостаци. Коришћење површинских вода за водоснабдевање. Нормативи, очување и поправка квалитета вода за пиће. Објекти система водоснабдевања, водоводна инфраструктура. Примери изграђених решења и водоводних система у свету и код нас.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Литература:

 1. Twort, Law & Crowley - Water Supply, Edward Anorld, London (1985)
  hiv prevention site aids testing at home
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 2. Филиповић Б, 1978: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
 3. Стевановић З: Водоснабдевање подземним водама, Предавања ППС и ауторизована скрипта
  why men cheat how women cheat dating for married people
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 4. Кујунџић Б: Велики урбани водоводни системи, Удружење за технологију воде
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
 5. Објављени радови на нашем и страном језику.
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за колоквијум, испит и припрему семинара чија се оцена бодује у склопу категорије предавања.

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Практична настава 15
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
Колоквијуми 20
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Додатни услови оцењивања: -