Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Хидраулика подземних вода

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања код извођења једначина. Упознавање и овладавање процесом шематизације природних услова за потребе формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Овладавање основама хидраулике, овладавање процесом извођења и решавања једначина упрошћених шема струјања подземних вода.

coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се практични задаци који омогућавају континуирано праћење наставних јединица. Предвиђена је израда домаћих задатака

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Миленко Пушић, 2011., ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима)
    kaltens sex stories go free sex stories
    spyware text messages sms spy app free sms spy app
    coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
    post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 70
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset