Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија Б

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Општа геологија

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као науком, њеним принципима, методама које се користе при стратиграфским истраживањима. Такође се кроз овај курс упознаје еволуциони развој Земље од космичке фазе до квартара.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Познавање основних стратиграфских метода које се користе при историјско геолошким истраживањима као и познавање историјско-геолошког развоја Земље, ради даље примене у детаљним геолошким истраживањима.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Основни стратиграфскки принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геоллошких тела. Методе стариграфских истраживања. Појам време и граница у стратиграфији, Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Увод у геолошку историју. Космичка фаза у развоју Земљине коре. Главни структурни елементи у Земљиној кори. Геолошка историја за време архаика и протерозоика, физичко-географске карактеристике и развој органских заједница. Палеозојске периоде: опште особине, тектоника, магматизам, развој палеогеографских области. Класична развића током старијег и млађег палеозоика. Опште особине мезозоика, развој органског света, тектонске и палеогеографске особине. Карактеристике тријаске, јурске и кредне периоде. Опште особине, тектоника и магматизам. Развиће у Алпима тирјаса, јуре и доње и горње креде. Граница Mz-Kz. Опште особине кенозојске ере, подела. Палеоген: распрострањење палеоцена, еоцена, олигоцена. Приказ класичних типова развића, северни и јужни тип. Неоген. Опште особине и регионално распрострањење миоцена и плиоцена. Области Тетиса и Паратетиса. Квартар: опште особине, подела. Палеогеографија Европе за време плеистоцена и холоцена.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим литолошким и палеонтолошким особинама.

hiv prevention open aids testing at home
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  pill abortion stories read abortions stories
  cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
 2. Љ. Рундић, Општа стратиграфија.- Универзитет у Београду, РГФ
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке. Вежбања су задаци који су употпуњени графичким приказима

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
hiv prevention open aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
Практична настава 10
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
Колоквијуми 30
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -