Српски | English

History of Geology

Course Description

Study program:

Name of subject: History of Geology

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: -

Course Objectives: -

Learning Outcomes: -

Content:

-

Suggested Reading List

  1. Cloud P., 1970, Adventures in Earth History, W. H. Freeman & Co, 1014 p., San Fransisco.
  2. Јовић, Видојко. 2002, Из историје геологије у Србији.- Јантар, 264 стр., Београд.
  3. Петковић, Коста. 1977. (Ур.) Геологија Србије – И. Историски развој.- Рударско геолошки факултет – Завод за регионалну геологију и палеонтологију, 192 стр., Београд.
  4. Сарић Милоје. 1998. (Ур.) Живот и дело српских научника. САНУ, Београд.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: -

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Oral Exam 40
Classwork Assessment ECTS
Class Participation 30
Practical Classes 30

Additional Assessment Criteria -