Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Микротектоника

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Микротектоника

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: структурна геологија

i cheat on my husband link cheated on my husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да помогне у обједињавању концепата петрологије, структурне геологије и геохронологије у циљу утврђивања тектонске историје терена на основу анализе различитих параметара (притиска, температуре, временских односа и деформација)

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Након завршеног курса, студент ће бити у могућности да: идентификује различите фазе деформација и релативне временске односе међу њима; процени П-Т услове деформација; утврди кинематику деформација на основу структурних параметара; уклопи резултате микроструктурних анализа у шири тектонски контекст.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Веза између деформације и метаморфизма посматрано у микроскопском величинском подручју. Увод у микротектонику и њен значај у анализи деформационе историје. Основни помови. Механизми деформација; Основне технике и методе у анализи микросклопа, примена поларизационог микроскопа. Узорковање, оријентација узорка, припрема оријентисаних препарата. Опис деформација у препарату, понашање петрогених минерала и реконструкција догађаја који су довели до њиховог деформисања.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Практична настава
Узимање оријентисаних узорака на терену. Израда оријентисаних препарата. Самостално решавање проблемских задатака. Семинарски рад.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, 289 pp.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће на предавањима добити теоријску основу, а на лабораторијским вежбама ће применити стечена знања у циљу решавања конкретних проблема. Предвиђена је израда семинарских радова.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
Практична настава 30
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Семинари 20
hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -