Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет: 722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Методе истраживања седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе истраживања седиментних стена

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

i cheat on my husband link cheated on my husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Циљ предмета: Студенти се кроз овај специјалистички курс обучавају за примену лабораторијских метода којима се прецизно дефинише минерални и хемијски састав као и структурне карактеритике седимената и седиментих стена.

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити у пракси у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на теоријску основу лабораторијских метода које се примењују у изучавању седиментних стена.

walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
Вежбања се односе на механичке, хемијске и инструменталне методе. Гранулометија грубознрих, средњозрних и финозрних кластита. Тешки минерали у наносима и методе њиховог издвајања (сепарације тешким течностима и електромагнетом). Петролошки састав грубокластита. Брзе методе одредбе хемијског састава карбонатних стена. Бојење карбоната.Израда петрографских препарата. У оквиру ионструменталних метода студенти се упознају са рендгенском дифракцијом праха, електонским микроскопом, ИЦ-спектроскопијом и ДТА и ТГ анализама.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
 3. Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1988: Методе испитивања седиментих стена. Универзитет у Београду, 139, Београд.
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). У оквиру лабораторијског дела обављају се и практична вежбања из механичких, хемијских и инструменталних метода

medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 70
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
Практична настава 25
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -