Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Физичка и колоидна хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Физичка и колоидна хемија

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Поседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм.

naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења.Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање.Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика.I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагоревања. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I. Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи.Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика.Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Практична настава
Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискозитет течности, суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 2. Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд, 2000.
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
 3. Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.
  pill abortion stories read abortions stories
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 4. Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
 5. Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995.
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
 6. Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 7. P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 8. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практична настава кроз cамосталан лаб. рад и израду лаб.дневникa

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
hiv prevention site aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
Практична настава 30
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Семинари 20
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Додатни услови оцењивања: -