Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Техничка заштита и безбедност на раду

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка заштита и безбедност на раду

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области безбедности рада и техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

walgreen online coupons open rite aid coupon
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon

Исход предмета: Обученост за идентификацију и процену опасности. Оспособљеност за вођење евиденције и анализу повреда и професионалних оболења. Обученост за мерење концентрације гасова и планирање мера заштите. Оспособљеност за мерење концентрације минералне прашине и планирање мера заштите. Обученост за оцену климатских прилика радне околине. Оспособљеност за мерење буке и вибрација и планирање мера заштите. Обученост за коришћење средстава за заштиту органа за дисање. Познавање принципа организовања техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

hiv prevention open aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Савремени принципи спровођења заштите на раду. Повреде на раду и професионална обољења. Основни извори опасности у рударству и мере техничке заштите. Гасови у рудничкој атмосфери. Минерална прашина у рударској радној околини. Бука и вибрације. Рудничка клима и њена контрола. Осветлење у рудницима. Лична заштитна средства и њихова примена. Техничке мере заштите у подземној експлоатацији. Динамичке појаве у рудницима. Техничке мере заштите у површинској експлоатацији. Аерозагађење површинских копова. Опасности и мере заштите од пожара. Експлозије у рудницима. Служба спасавања у рудницима.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди). Начин вођења евиденције и статистике повреда и професионалних оболења. Лабораторијски и преносни инструменти за мерење концентрација гасова. Методе и инструменти за мерење концентрације минералне прашине у атмосфери радне околине. Методе и инструменти за оцену стања климатских фактора радне околине. Методе и инструменти за мерење буке и вибрација у радним околинама. Апарати и средства за гашење пожара. Средства за заштиту органа за дисање. Методе раног откривања ендогених пожара. Методе и поступци за спречавање настајања и ширења експлозија у рудницима. План одбране и спасавања од опасности у рудницима.

hiv prevention open aids testing at home
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 2. Darling P. (ed.) (2011), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 3rd Ed. Vol.1.
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  vermox prodej vermox spc vermox cena
 4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд.
  hiv prevention site aids testing at home
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
 5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey.
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories read abortions stories
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
Практична настава 10
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Колоквијуми 20
why men cheat how women cheat dating for married people
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
Семинари 20
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -