Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 138
E-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса (РУД)

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса (РУД)

Предавачи: проф. др Лазар Кричак, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Бојан Димитријевић, доц. др Саша Илић, доц. др Миланка Неговановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -