Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Основе енергетике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основе енергетике

Предавачи: проф. др Марија Живковић, проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Развијање интердисциплинарног приступа технолошким и инжењерским проблемима везаним за ене-ргетику. Упознавање студента са обновљивим и необновљивим изворима енергије са становишта општих карактеристика, резерви, начинима коришћења и др. Усвајање знања о трансформацији енергије, ефикасности технологија, еколошким и економским параметрима.Упознавање са начином израде и итерпретацијом енергетског биланса различитих потрошача.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Исход предмета: По завршетку курса студент би требало да усвоји неопходна знања о различитим изворима енергије (настанак, хемијски састав, физичке и термодинамичке карактеристике, резерве, и др.). Способан је да анализира различите методе њиховог коришћења, ефикасност примене, еколошку и економску прихватљивост. Студент је способан да анализира шеме различитих трансформација енергије, као и да састави енергетски биланс различитих потрошача.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој енергетике. Основни појмови и дефиниције. Извори примарне енергије. Необновљиви извори енергије:угаљ, нафта, природни гас, нуклеарна горива, уљни шкриљци и битуменозни пескови, тресет.Обновљиви извори енергије: хидроенергија, енергија сунца, енергија ветра, геотермална енергија, биомаса, енергија морских таласа, енергија плиме и осеке, термални градијент мора. Производња трансформисаних облика енергије Припрема и прерада угља. Брикетирање, сушење, коксовање, гасификација. Припрема и прерада нафте и гаса.Секундарна енергија. Производња електричне енергије. Термоелектране. Термоелектранне-топлане. Нове технологије за производњу електричне енергије.Производња топлотне енергије. Енергетски биланс. Потрошња финалне енергије по секторима. Енергетика и екологија Утицај енергетике на животну средину.Принципи одрживог развоја. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развоја

cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Практична настава
Вежбе обухватају израду, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.

hiv prevention site aids testing at home
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Литература:

 1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
 2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  voltarene patch voltarenplast voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Колоквијуми 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Семинари 30
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -