Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива у рударству

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива у рударству

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић, проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Завршене основне академске студије

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Упознавање сатудената са основама савремене законске регулативе која уређује делатности рударства и геолошких истраживања

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories read abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Исход предмета: Инжењер рударства и/или геологије образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима у областима геолошких истраживања и рударства

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима. Улога, место и значај минералне индустријеу Србији Компаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету. Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе. Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији. Упоредна анализа по питању власништва у МСК у Србији, окружењу и свету . Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији. З Законски оквири који регулишу делатност у МСК у Србији. Закон о рударству и геолошким истраживањима. Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа. Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само¬управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл. Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Посета надлежним институцијама (Министарство задужено за послове рударства и геолошких истраживања, локалним управама ) непосредно упознавање са проблематиком доношења и спровођења законске регулативе. Израда семинарског рада.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon

Литература:

 1. Актуелни закон о рударству и геолошким истраживањима
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
 2. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 3. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
 4. Збирка прописа из рударства, СИТС Београд 2010
  kaltens sex stories go free sex stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 5. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, СИТС Београд 1989
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
Писмени испит 15
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
Колоквијуми 30
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Семинари 30
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -