Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодезија са рударским мерењима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геодезија са рударским мерењима

Предавачи: проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења. Основна сазнања о картама и плановима, као и њиховој изради. Методе и елементи за обележавање основних геометријских величина. Упознавање са карактеристичним задацима на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Усвајање основних појмова о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција и УТМ пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и вертикалних углова, дужина и висинских разлика на површини терена, у хоризонталним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Рачунање дирекционог угла, координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи. Размера и интерполација изохипси. Промене димензија плана и очитавање координата тачака, дужина и углова. Обележавање праваца, дужина и тачака. Методе и рачунање елемената за обележавање. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Практична настава
Претварање немодулисаних координата тачака у модулисане и обрнуто. Рачунски пример рачунања просте и опште аритметичке средине. Примена Закона о распротирању грешака. Обрада резултата мерења хоризонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуковање косо мерених дужина на хоризонт. Индиретно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређених геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане помоћу две тачке. Рачунање координата полигонских тачака у слепом полигонском влаку и кота у слепом нивелманском влаку. Интерполација изохипси. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Рачунски пример рачунања елемената за обележавање тачке поларном методом. Рачунање површина и запремина откопаних маса. Рачунски пример повезивања методом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

 1. Ганић А., 2011: Геодезија са рударскимм мерењима, РГФ Београд
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 2. Милутиновић А., Ганић А., 2012.: Геодетски инструменти и методе мерења, Рударско-геолошки факултет, Београд, скрипта
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
 3. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  why men cheat how women cheat dating for married people
  kaltens sex stories go free sex stories
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  cialis coupon site discount drug coupon
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 4. Михаиловић К., Врачарић К., 1989.: Геодезија 1, Научна књига, Београд
  why men cheat how women cheat dating for married people
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 5. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практична настава.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
spyware text messages sms spy app free sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Практична настава 15
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 45
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -