Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: доц. др Марија Илић, др Александар Мијатовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основним и општим знањем из области хемије и да на основу тога може у будуће да надграђује и проширује своје знање из хемије према потребама његовог даљег усмерења (студијског програма-модула).

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно теоријско знање из хемије и биће обучен за безбедан једноставниј рад у хемијској лабораторији.

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи изучавања хемије, стехиометрија, хемијске реакције, структура атома и квантна теорија, периодни систем елемената, хемијска веза, агрегатно стање супстанци, дисперзни системи, електролитичка дисоцијација и електролити, хемија и рударство.

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Практична настава
Рад у хемијској лабораторији, смеше, стехиометрија, хемијске реакције (сједоњавања, разлагања, просте и двогубе измене), оксидо-редукционе реакције, зависност брзине хемијске реакције од концентрације реактаната и температуре, хемијска равнотежа у хомогеним системима, особине раствора и прављење раствора, електролитичка дисоцијација, јонске реакције, pH- вредност раствора електролита и хидролиза соли, реакције неутрализације.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.
  hiv prevention site aids testing at home
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 2. Н. Глинка, Общая химия, Издателъство "Химия", Ленинград, 1977.
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 3. E. Siebert, Foundatioins of Chemistry, Mc Graw-Hill Book Company, New York,1982.
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  kaltens sex stories go free sex stories
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
 4. С. Маринковић, Практикум хемије, Скрипта, РГФ, Београд, 2006
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 5. Н. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Издање Грифон, Београд, 2000
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања током извођења наставе и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Практична настава 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
Семинари 30
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -