Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Термодинамика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Термодинамика

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ термодинамике је проучавање и истраживање својстава енергије и законитости трансформације енергије у различитим процесима, као и проучавање термодинамичких величина које карактеришу реалне термодинамичке системе. Предвиђено је усвајање општих термодинамичких принципа и њихова примена

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Исход предмета: По завршртку курса студент разуме, анализира и решава проблеме са идеалним гасом, воденом паром или влажним ваздухом, као радном материјом. Студент рачуна величине стања, разуме и анализира дијаграме, рачуна користан рад, количину топлоте, степен корисности, топлотне губитке, температуре у карактеристичним тачкама, као и материјалне и енергетске билансе одређених процеса.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови. Термодинамичко стање система и термодинамички процеси. Величине стања система. Једначина стања идеалног гаса. закони идеалног гаса. Смеше идалних гасова. Енергија радног тела (система). Унутрашња енергија. Специфична топлота. Маyеrova једначина. Елементи молекуларно-кинетичке теорије специфичне топлоте.. Први принцип термодинамике. Рад промене запремине (апсолутни рад). Повратни и неповратни процеси. Претварање енергије код кружних процеса. Енталпија. Термодинамички процеси промене стања идеалног гаса. Анализа политропског процеса. Технички рад. Други принцип термодинамике. Кружни процеси и циклуси. Математички израз другог принципа термодинамике. Промене ентропије код повратних и неповратних процеса. Промена ентропије идеалног гаса. Топлотни T-s дијаграм. Циклус Carnot у T-s дијаграму. Средња логаритамска (интегрална) температуре. Максималан рад. Ексергија и анаргија. Одређивање ексергије (техничке радне способности). Губитак ексергије неповратних процеса. Термодинамички потенцијали.Стварни гасови и паре. Једначина стања Van der Waalsa. Анализа једначине Van der Waalsa. Водена пара. T-s дијаграм, за Mollierov i-s дијаграм за водену пару. Процеси промена стања водене паре. Циклус Carnot за водену пару. Циклус Rankine-Clausiusa. Влажан ваздух. Карактеристике влажног ваздуха. I-x дијаграм влажног ваздуха.Истицање гасова и паре. Брзина истицања и проток гасова и паре. Стварни процес истицања гаса или паре из млазника.Основи теорије сагоревања. Простирање топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Провођење топлоте. Конвекивно простирање топлоте. Пролажење топлоте. Зрачење топлоте. Врсте рамењивача топлоте. Прорачун размењивача топлоте.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories read abortions stories
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Практична настава
Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањима

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl

Литература:

 1. Ђорђе Козић Термодинамика инжењерски аспекти, Машински факултет, 2007.
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
 2. Вороњец и група аутора, Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије, Машински факултет, 1990
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
 3. Милинчић Д., Вороњец Д. Термодиманика, Машински факултет 1991.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 4. Драгомир Малић, Термодинамика и термотехника, Грађевинска књига 1975.
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 5. Козић, Васиљевић, Бекавац, Приручник за термодинамику, Машински факултет, 2006.
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација . Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 45
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Семинари 15
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Додатни услови оцењивања: -