Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Машински елементи

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Машински елементи

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским констру-кцијама и као основним елементима рударске механизације. Студенти уче о основама прорачуна, елементима цевних водова, елементима за везу, за пренос снаге, за обртна кретања. При чему се изучавају функције, карактеристике, примене, конструкцијска решења, основни прорачун за наведене групе елемената. Студенти у том смислу решавају инжињерске проблеме у виду прорачунских задатака који су постављени као реални проблеми из рударске индустрије

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Активно знање из предметне области и унапређење инжењерског начина размишљања кроз сти-цање вештине одређивања основних конструкцијских параметара машинских елемената: оптереће-ња, радних и критичних напона, степена сигурности, носивости, материјала, димензија, дефиниса-ње функције. Оспособљеност за идентификацију и решавање практичних проблема везаних за машине и уређаје у рударској индустрији пре свега са аспекта њиховог одржавања и експлоатације.

walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Општи део, Стандардизација, Толеранције дужинских мера, облике и положаја, храпавости површина. Основе прорачуна машинских елемената, Радна оптерећења машинских елемената, Радни и номинални напон, Концентрација напона, Критични напони, Статичка и динамичка издржљи-вост, Степен сигурности. Цеви, Прорачун цевовода, пад притиска, пречник цевовода, степен сигур-ности у зиду. Заварени спојеви, Остали нераздвојиви спојеви; Опруге. Завртањске везе, Параметри навоја, стандардни профил, Оптерећење, притезање, деформације, напрезање, напони, степен сигу-рности. Елементи за пренос снаге, Појам снаге, обртног момента, преносног односа. Фрикциони пре-носници, Зупчаници - Кинематика, профил, врсте, прорачун, конструкција, израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори, Каишни преносници и Ланчани преносници - конструкција, прорачун и избор. Вратила и осовине, Оптерећење, дијагрaм обртног момента, шема сила, Чврстоћа вратила, Концен-трација напона, Динамичка издржљивост вратила. Крутост и стабилност вратила. Веза вратило–гла-вчина; Спојеви остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова, стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Клизни лежаји. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун. Ко-трљајни лежаји, врсте и карактеристике, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежаја. Спојнице, Врсте: круте,еластич-не, зглобне,канџаста,зупчаста,фрикциона,хидродинамичка,конструкција и примена,особине,прорачун

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
На вежбама студенти полажу два теста у циљу провере теоријског знања. На вежбама студенти раде пет задатка из области: цевних водова, заварених спојева, завртањских веза, вратила и котрљајних лежаја; односно следеће задатке: цевовод за одводњавање рудника; заварени спој на изабраном делу челичне конструкције рударске машине, завртањска веза прирубница на нафтоводу; вратило редуктора; носећи ваљак транспортера са траком. Кроз наведене задатке студенти решавају проблеме у којима за одређене радне услове одређују димензије делова, бирају делове из одговарајућих фамилија стандардних производа или проверавају степен сигурности. Цртају склопне и радионичке цртеже. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Литература:

 1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2011.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
 2. Милош Танасијевић, Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе са изводом из теорије, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одликује интерактивним приступом, где наставник у највећој мери подстиче студенте да самостално решавају задатке по узору на примере које он ради на табли.

i cheat on my husband link cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Писмени испит 15
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
Колоквијуми 30
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Семинари 30
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -