Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Вероватноћа и статистика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Вероватноћа и статистика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени Математика 1 и Математика 2

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом основних метода у Вероватноћи и Статистици за потребе будућих инжењера технике

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Исход предмета: Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе Вероватноће и Статистике

naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Експеримент (опит) и случајни догађај. Простор елементарних догађаја. Релације и операције са догађајима.Аксиоматска дефиниција вероватноће. Класична дефиниција вероватноће. Условна вероватноћа, независност догађаја. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула.Случајне променљиве, густина и функција расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Неке важније расподеле вероватноћа дискретних случајних променљивих: Биномна (Бернулијева), Пуасонова, Униформна, Геометријска, Експоненцијална. Неке важније расподеле вероватноћа непрекидних случајних променљивих: Нормална, гама, експоненцијална, бета.Математичко очекивање, варијанса, моменти и коефицијент корелације.Граничне теореме: Пуасонова и нормална апроксимација биномне расподеле, закон великих бројева, Централна гранична теорема.Основни појмови статистике. Узорак и статистика.Основне расподеле статистике: Лог-нормална, Студентова, (Hi-квадрат), Фишерова расподела.Интервалне оцене параметара расподеле. Тестирање хипотеза.Анализа варијансе. Линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија, Гаусов метод најмањих квадрата, Спирманов тест корелације ранга.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

 1. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006.
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
 2. Biljana Popović i Miroslav Ristić, Statistika za geografe, Niš, 2006.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
 3. Vesna Jevremović, Verovatnoća i statistika (Matematika III), Građevinski fakultet i KRUG, Beograd, 1999.
  kaltens sex stories go free sex stories
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologije, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
 5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2004.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  propranolol pill go levaquin 500mg
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична метода преко табле, постоје скрипта А. Ивића на веб-страници Факултета.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Писмени испит 25
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 30
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
Колоквијуми 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -