Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет: 117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Минералне сировине, друштво и одрживи развој

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Минералне сировине, друштво и одрживи развој

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана прва година основних академских студија

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, посебно у области минералне индустрије. Презентовање места улоге и значаја минералне индустрије у савременом свету. Објашњавање концепта одрживог развоја, истицање његовог значаја и примене посебно у савременој индустрији минералних сировина. Дефинисање положаја, улоге,права и обавеза актера у индустрији минералних сировина.

nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Исход предмета: Рударски инжењер-опште образован и упознат са: основама тржишног начина пословања; местом , улогом и значајем индустрији минералних сировина; концептом одрживог развоја; положајем, улогом, правима и обавезама актера у индустрији минералних сировина.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод , Тржишно пословање као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетинга и путеви реализације . Производне оријентације предузећа. Критички однос према концепцији маркетинга. Функције и процеси маркетинга .Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта. Место, улога, права и обавезе запослених у савременим рударским предузећима. Историјски развој минералне индустрије. Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије. Организациона структура,власнички односи законска регулатива и процеси организовања минерално индустријског комплекса у домаћим условима, у окружењу и глобално. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, тржита, начин организовања и финансирања, регионални распоред произвођача и потрошача. Производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача. Концепт одрживог развоја у савременом друштву. Однос примене концепта одрживог развоја и рударске производње. Стратегија одрживог развоја Србије.

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Практична настава
Израда семинарског рада

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

 1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  hiv prevention open aids testing at home
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  kaltens sex stories go free sex stories
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  cialis coupon site discount drug coupon
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
 4. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 5. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

i cheat on my husband link cheated on my husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
Писмени испит 15
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 30
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Семинари 30
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -