Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 206
E-mail: zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина и основи петрографије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографије

Предавачи: доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина, односно са основним одликама најраспрострањенијих стена, као и њихово практично препознавање на основу физичких одлика.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Стицање основних знања, неопходних за даље студирање и будући рад

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Област петрографије: Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скуп методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа). Област лежишта минералних сировина: Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина; Егзогена лежишта минералних сировина; Метаморфогена минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала; Лежишта обојених метала; Лежишта лаких и ретких метала; Лежишта племенитих и радиоактивних метала. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената; Лежишта кристала и минерала; Лежишта стена. Лежишта грађевинских материјала. За све групе сировина: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице. Практична обука студената умећу препознавања-идентификације различитих врста магматских, метаморфних и седиментних стена на примерцима који се налазе у петрографској збирци факултета.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free

Литература:

 1. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254.
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
 2. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  why men cheat how women cheat dating for married people
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
 3. Кнежевић-Ђорђевић В., Ђорђевић П., 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 4. Ђорђевић П., Ђорђевић-Кнежевић В. & Миловановић Д., 1991: Основи петрологије. Наука, Београд
  why men cheat how women cheat dating for married people
  how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
  cialis coupon site discount drug coupon
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 5. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220, Поглавље Петрографија
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  pill abortion stories read abortions stories
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
i cheat on my husband link cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Практична настава 10
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Колоквијуми 40
pill abortion stories natural abortion abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Додатни услови оцењивања: -