Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска графика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска графика

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Циљ предмета: Oспособљавање студената за примену инжењерске графике при пројектовању рударских објеката, њиховог графичког представљања и интерпретације као и одређивање просторног положаја и геометрије објеката графички представљених у равни и простору.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
pill abortion stories read abortions stories
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Самостална израда цртежа рударских објеката, примена различитих пројекција у инжењерској графици рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Примена графоаналитичких метода у интерпретацији просторног положаја и геометрије рударских објеката.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Основе инжењерске графике, значај и примена у рударству. Формати цртежа, заглавље, саставница, легенда, размера. Основне карактеристике графичких примитива - тачка, линија, полигон. Техничко писмо. Пројекције, врсте и примена пројекција у представљању рударских објеката. Врсте и начин котирања, примена позиционих бројева. Координатни системи у равни и простору. Државни координатни системи, Гаус-Кригерова пројекција, Универзална трансверзална Меркаторова пројекција. Инжењерска графика у рударству. Дефиниције, примена, садржај и интерпретација топографских и рударских карата и планова. Садржај цртежа грађевинских објеката, машинских и енергетских постројења. Дефиниције, начин израде и примена пресека, профила, шема и дијаграма, 3Д модела. Начини приказивања рударских објеката и лежишта минералних сировина. Бушотине, рудна тела, етаже површинског копа и одлагалишта, подземне рударске просторије. Путеви, усеци, насипи, платформе, рампе, канали. Механизација, уређаји и опрема Инфраструктурни објекти. Рударски симболи и ознаке. Одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката применом графоаналитичких метода. Одређивање координата тачака на плану, дужина, дирекционих и хоризонталних углова, висина тачака, површина фигура правилних и неправилних облика, запремина тела правилних и неправилних облика. Примери примене графоаналитичке методе. Дигитална инжењерска графика. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories natural abortion abortions stories
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Израда ортогоналних пројекција предмета приказаног у аксонометрији. Котирање цртежа предмета. Интерпретација графичких приказа у рударству. Израда планова и карактеристичних пресека и профила рударских објеката: етажа, подземних рударских просторија, платформе, рампе, пута - примена различитих пројекција за приказивање рударских објеката. Примена гафоаналитичких метода за одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката. Картирање бушотина на топографском плану на основу задатих координата и одређивање геометријских елемената контуре формиране бушотинама. Израда профила између суседних бушотина. Приказ подине и кровине рудног тела изолинијама и рачунање запремине. Израда аксонометријског цртежа рударског објекта задатог у ортогоналној пројекцији. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Милутиновић Александар, 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Крстовић Слободанка,1999.: Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
 3. Пантелић Тодор, 1972.: Техничко цртање, Београд
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 4. Ђуровић Винко, 1960.: Нацртна геометрија, Београд
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична настава у учионици

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why men cheat how women cheat dating for married people
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 30
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -