Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита животне средине

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon

Циљ предмета: Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Практична настава
Кроз овај курс, а након одслушаног предаванја, студенти у активним дискусијама долазе до сазнања и препознавања низа фактора угрожавања животне средине деловањем рударске активности. Кроз неколико целина упознају се са угрожавањем и заштитом тла, угрожавањем и заштитом вода, ваздуха, опасностима од буке и вибрација, радиоактивности итд. Стичу се основни појмови о етици у геонаукама - о геоетици, о одговорности и моралности не чињења онога што се пред инжењера поставља као задатак. Пише се семинарски рад и брани јавно.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards

Литература:

 1. Томанец Р., 2008: Заштита животне средине, Белешке са предавања - ауторизована скрипта, РГФ.
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis coupon site discount drug coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
 3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. – Pearson, San Francisko.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
 4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. – Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рудничка делатност - експлоатација необновљивих минералних сировина), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине, примерима решавања таквих проблема. Студентима се у дискусијама са асистентом развија свест о неопходности заштите окружења. Упознају се са утицајем рударске делатности на животну средину, одрживим развојем, те могућностима решавања проблема. Резултат су два семинарска рада.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Колоквијуми 40
hiv prevention site aids testing at home
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Семинари 20
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories read abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -