Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет: 46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Техничка дијагностика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Техничка дијагностика

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: завршене основне академске студије

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање са појмом, местом и улогом техничке дијагностике при управљању и контроли техничких система у рударству и енергетици. Модерна методолошка наука, повезана са техничко-технолошким достигнућима. Техничка дијагностика као саставни део процеса одржавања треба да утврди стање система са одређеном тачношћу и у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са системском науком и лакше препознавање системских проблема, односно како да изврши оцену стања и понашања техничког система у циљу побољшања радне способности техничких система.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем. Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији и одржавању рударске и енергетске опреме. Након успешно савладаних обавеза, сваки студент треба да разуме и зна место и значај техничке дијагностике и њених метода, тако да може да оцени стање и понашање техничког система на основу измерених параметара, у циљу побољшања радне способности техничких система.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
Стратегија управљања опремом – имплементација одржавања техничких система у рударству и енергетици. Основни елементи техничке дијагностике. Визуелна оптичка испитивања; Поступак мерења температуре: инфрацрвена термографија – термовизија; Поступак мерења протока; Екстензометријска метода – електроотпорне мерне траке; Поступак мерења брзине и убрзања; Поступак мерења силе; Поступак мерења тврдоће; Поступак контроле продуката хабања и сагоревања – основни постулати трибологије; Поступак контроле продуката хабања и сагоревања – методе дијагностиковања триболошких система; Вибрације као параметар техничког стања система; Поступци за контролу стања котрљајних лежаја; Поступци магнетске контроле – магнетска испитивања; Поступак пенетрације; Ултразвучна испитивања; Радиографска испитивања; Поступак испитивања корозије; Остали поступци; Експертски системи у техничкој дијагностици.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Постоји само један поправни колоквијум на крају семестра. На преосталим часовима вежби, раде се примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом (мерење вибрација и буке, термовизија, анализа уља, ултразвучна испитивања итд.).

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

 1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Техничка дијагностика, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области рударства и енергетике чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у области техничке дијагностике. За извођење вежби користи се најсавремена мерна опрема и софтвери.

best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories go free sex stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Колоквијуми 60
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Додатни услови оцењивања: -