Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Базе података

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Подземна градња (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Базе података

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Информатика I

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Упознавање са основама управљање подацима и методама и техникама за пројектовање и коришћење база податка

pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу база података у савремене пословне системе владају основама управљња подацима и методама и техникама управљања базама података

cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за управљање подацима. Затим се излажу различити приступи моделирању података, од модела ентитети-везе, преко релационог, мрежног и хијерархијског модела до објектног и објектно-релационог модела. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података. CASE алати за пројектовање база података. Следе системи за управљање базом података, њихови задаци и функционалне карактеристике СУБП, као и основне карактеристике језика SQL. Напредни приступи организацији података илустровани су кроз складишта података (Data Warehouse) и технике и алате за истраживање података (Data Mining) и за подршку аналитичких функција над подацима (OLAP).
i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free

Литература:

  1. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С., Базе података, ФОН, 2003.
  2. Connolly T., Begg C., Database Systems, Addison Wesley, 2002.
  3. Berson A., Smith S.J., Data Warehousing, Data Mining, and OLAP, Mcgraw-Hill, 1997.
  4. SQL Tutorial, www.w3schools.com/sql/default.asp
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тест 15
семинар-и 35

Додатни услови оцењивања: