Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Топлотни мотори

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS), Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Топлотни мотори

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен исит Термодинамика

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Циљ предмета: У оквиру курса обрађују се основе из теорије мотора са унутрашњим и спољашњим сагоревањем. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: По завршетку курса студент може: да анализира теоријске и стварне циклусе мотора са унутрашњим сагоревањем, разуме начин трансформације енергије и начин рада мотора; да израчуна и анализира показатеље рада мотора са унутрашњим сагоревањем; да разуме, препозна и анализира шеме котова, као и да израчуна користан рад који се добија трансформацијом топлотне енергије у моторима СУС и ССС.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.Мотори са унутрашњим сагоревањем. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.Мотори са спољашњим сагоревањем. Теоријски кружни процеси.Основне поделе.Парни котлови: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.Топлотне турбине. Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина

best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањима. Предвиђена је и израда семинарског рада и усмена презентација теме која је предвиђена садржајем предмета

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  kaltens sex stories go free sex stories
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација и расположивих модела. Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.

why men cheat how women cheat dating for married people
propranolol pill go levaquin 500mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
Колоквијуми 30
kaltens sex stories go free sex stories
Семинари 30
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -