Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Проучавање физичкохемијских процеса који се одигравају у хетерогеним системима на границама фаза (гасовито/течно/чврсто), кроз изучавање кинетике (брзина и механизам), равнотеже и термодинамике процеса и примене одговарајућих физичкохемијских метода анализе, а у циљу примене знања на процесе прераде руде (млевење, флотирање, одводњавање, лужењe и др.), експлоатације нафте и у области заштите животне и радне средине.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Разумевање великог броја физичкохемијских микропроцеса који се одигравају на граници фаза у сложе-ним хетерогеним системима, оксидоредукционих услова у процесу млевења руде или у флотацијској пулпи, у воденим системима, стабилности колоидних система, услова таложења и прераде воде, као и особина површински активних материја (колектора, пенушача), диспергатора, емулгатора, адсорбената, јоноизме-њивача и др.,кинетике и термодинамичких услова одигравања процеса на граничним површинама, и коначно примена у области експлоатације минералних сировина (гасовитих, течних и чврстих) и заштите животне и радне средине, решавању проблема везаних за докторски рад уз коришћење адекватних физичкохемијских метода анализе.

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Термодинамика површине. Процеси на граници фаза: гас/течно, гас/чврсто течно/течно, течно/чврсто, чврсто/чврсто. Адсорпција (физичка и хемијска). Специфична површина. Топлота адсорпције. Адсорпција на граници гас/чврсто. Гасна хроматографија. Површински напон, методе одређивања. ПАМ. ККМ. Гипсова адсорпциона изотерма. Емулзије и пене.Семинар I. Адсорпција на граници течно/чврсто. Структура двојног електричног слоја. Зета потенцијал. Методе одређивања. Адсорпционе изотерме. Јонска измена. Кинетика адсорпције. Кинетика флотирања. Примена адсорбената у заштити животне и радне средине. Примена термалних (TGA, DTA, DSC), спектроскопских (UV-Vis, IR, ATR-IR, AES, ESCA) метода, HPLC, у анализи процеса адсорпције. Електронска микроскопија. Електронска микроанализа. Колиоди. Коагулација. Флокулација. Реологија. Семинар II. Електрохемијске реакције на граници течно/чврсто, чврсто/чврсто. Равнотежни и неравнотежни процеси. Галвански контакт у процесу млевења и флотирања. Електролиза. Корозија. Еh-pH (Pourbeau-ови) дијаграми термодинамичке стабилности система елемент/вода, минерал/ вода. Заштита од корозије. Одабране електрохемијске методе за анализу наведених процеса. Катализа. Кинетика хетерогене катализе. Хемисорпција и катализа. Примена катализе у заштити животне средине.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Практичан рад у лабораторији и примена одређених физичкохемијских метода анализе ће бити прилагођени теми докторске дисертације кандидата

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

 1. Д. Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ,2004.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
 2. И. Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд, 2000.
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 3. A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley &Sons, NY, 1990.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 4. С. Ментус, Електрохемија, Факултет за физичку хемију, Београд, 1993.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  cialis coupon site discount drug coupon
 5. Proceedings of the Third International Symposium on Electrochemistry in Mineral & Metal Processing III (Proceedings / The Electrochemical Society),R. Woods, P. E. Richardson (Editori), Electrochemical Society, 1992
  why men cheat how women cheat dating for married people
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 6. D. Myers, Surface, Interface & Colloid: Principles and Applications, VCH Publishers, 1995.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 7. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 2nd Ed.,Edited by K.S. Birdi, CRC Press 2002
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  propranolol pill go levaquin 500mg
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 8. В.Дондур, Хемијска кинетика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
 9. Н.Петрановић, Хемијска термодинамика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
 10. Ц.Ментус, У.Миоч, Одабране методе физичкохемијске анализе, Фак. за физ. хемију, , 1992
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
 11. Физичкохемијске методе , Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 12. Корозија и заштита, Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Н.Петрановић, Хемијска термодинамика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Практична настава 30
why men cheat how women cheat dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
vermox prodej vermox spc vermox cena
тестови (два) и дом. Задаци 0
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Семинари 20
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon

Додатни услови оцењивања: -